Головна

Роспорядження

Положення

Графік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЗЬМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

В історико-етнографічному музеї свої надбання в акції «Мистецтво одного села» представили майстри й амато­ри сцени Кузьмівського КДК. Присутніх ознайомили з істо­рією краю, традиціями, побу­том, кухнею, етнічними надбаннями. Основна мета заходу: передавати й зберігати традиції Поліського краю. Порадував виступом ансамбль «Оберіг», творчий ке­рівник якого Лариса Андрійчук зазначила, що колектив співає етнічні пісні та бере участь у різних концертах, ви­ступах. Ворожили на горщи­кові з кашею, прикрашали хату, розказували про квіти, як символ, їх значення, дару­вали гостям, бо це давня ук­раїнська традиція. Крім того, розгорнули виставку літера­турно-етнографічного музею «Олеся», який брав участь у конкурсі музеїв і посів 3 місце. Як відомо, у Кузьмівці 6 місяців проживав Олександр Купрін, який у своїй творчості відтворив життя українського Полісся.

Сільський голова Михайло Трохимчук привітав усіх зі святом міста і зауважив, що сільська рада підтримує та зберігає традиції, розповів про добудову православно­го храму. Представники ра­йонної ради висловили подя­ку жителям села та найактив­нішим вручили подарунки.

Завітали на День міста і гості з Польщі, які залюбки в музеї знайомились з місцеви­ми обрядами, традиціями, ет­носом. «Хоча ми вперше в Ук­раїні, але нам тут дуже спо­добалося. Зичимо вам щас­тя, здоров'я». Вручили пода­рунки кузьмівцям і директо­ру музею.

Свято було дуже цікавим, наповненим народною енер­гією та душею. Здається, що потрапив у минуле і став його жителем. Тож потрібно й на­далі зберігати й передавати традиції, які ще залишилися в народній скарбниці.